Utskriftsvennlig versjon

Sentrale begreper

Definisjoner og begrepsavklaringer på ulike arkivfaglige ord og uttrykk finner du på arkivverket.no https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/ord-og-begreper

Laster...