Utskriftsvennlig versjon

Daglige post og arkivrutiner

Rutinebeskrivelsen for arkivet innholder rutiner for:

Poståpning

E-post, Digipost, Altinn

Journalføring, skanning

Dagarkiv

Behandling av post i kritiske situasjoner

Periodisering

Innsynskrav

Sikret Sone

Kontrolloppgaver - kvalitetssikring

Publisering av postlister

 

Laster...