Utskriftsvennlig versjon

Spesialrutiner

Med spesialrutiner menes rutiner for særskilte hendelser i arkivet som for eksempel brann, vannskader o.l. Rutiner for spesielle arkivdeler, som klientarkiver, prosjektarkiver o.l. vil også naturlig høre hjemme her.

Oversikt over våre Risiko- og sårbarhetsanalyse for Arkivet, P360 Intern og Sikret sone og P360 tilgangsstyring finner du i Kvalitetssystemet.

Laster...