Arkivplan.no

Arkivplan for Oppland fylkeskommune 2018

Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte.

Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regionale utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Oppland fylkeskommune har ansvar for mange ulike tjenester i fylket:

  • Videregående opplæring
  • Næring og samfunn
  • Samferdsel
  • Planlegging
  • Folkehelse
  • Tannhelsetjenesten
  • Kultur og kulturarv
  • Fylkesbibliotek
  • Fylkesarkiv

 

Snerle i Vågå