Utskriftsvennlig versjon

Utvikling

Oppland fylkeskommune har som mål å være En åpen og effektiv organisasjon. For at vi skal lykkes med det, må arkivtjenesten utvikles i tråd med resten av organisasjonen.

Det var et stort løft for organisasjonen da vi gikk over til fullelektronisk arkiv i mars 2007. De siste årene har vi hatt og har flere samarbeidsprosjekter med andre fylkeskommuner.

FOT-samarbeidet - Oppgradering av sak- arkivsystemet fra P360 3.1 til 360 4.1 - mål våren 2011.

  • Oppgradering av sak- og arkivsystem til SP8 1.januar 2016.
  • Svar Ut ble tatt i bruk januar 2018.
  • Vedtaksoppfølging av politiske saker ble tatt i bruk høsten 2017.
  • Skyløsning for Online P360 Fellesnemda 01.01.2018.
  • Elektronisk skjemaløsning for Kunst- og kulturproduksjon (11.2017).

RIM-prosjekt - Automatisk overføring av arkivverdige dokumenter fra fagsystemer til sak-arkivsystemet. I første omgang er det fokusert på skoleadministrative systemer. Målet er at alle arkivverdige dokumenter tilhørende en elev blir overført til sak-arkivsystemene. Overføring fra Extens er fullført Overføring fra VIGO og Fronter - prosjekt i gang.

LAO - Lærerens arbeidsflate - elektronisk oppretting av elevvarsler, automatisk registrering på elevmappen i P360. Alle videregående skoler tok dette i bruk skoleåret 2016/2017. Prøveprosjekt i forbindelse med automatisering av IOP, som læreren skal opprette elektronisk. En pilotskole holder på med testing pr. jan 2017.

Det er satt i gang prosjekter på følgende områder:

  • Elektronisk skjemaløsning - godkjenning av lærebedrifter, søknad om kunstnerstipend, tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg.
  • SvarInn
  • Oppgradering SP8 update 7

Rydding i eldre arkiver for avlevering til Fylkesarkivet er en kontinuerlig prosess.

Laster...