Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Riksarkivarens bestemmelser

Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiv

En samlet oversikt over Riksarkivarens bestemmelser om behandling av offentlige arkiver er samlet i en forskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Forskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.2000 og er gitt med hjemmel i diverse paragrafer i arkivforskriften.

Lenkesamling fra Lovdata.no og arkivverket.no:

Arkivloven

Forskrift om offentlege arkiv  (Den nye arkivforskriften)

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)

Forvaltningsloven

Offentleglova

Åndsverksloven

Straffeloven

Sikkerhetsloven

Personopplysningsloven

Forskrift om behandling av personopplysninger

Kommuneloven

Veiledning BK-bestemmelser for kommunale arkiv skapt etter 1950 (2015)

Laster...